Unterstützer

Partner & Sponsoren

 

Applaus für unsere Unterstützer, die das Filmfest erst ermöglichen!

Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, schreiben Sie uns.
 

Wir bedanken uns bei:

 • Ken Ulrich Paasche (Design JFFH-Logo)
 • Sven Knüppel, Eggers und Lenni, Sven Voß – Gula Mons Filmsyndikat
 • Daniel Otto – KAZE

… und allen anderen, die uns in diesem und den letzten Jahren so tatkräftig unterstützt haben!


Vielen Dank, domo arigato gozaimasu!
どうもありがとうございます!

 • Hiro Kunado
 • Seitoku Takuma
 • Miyuki Sato
 • Kenichi Endo
 • Motomi Matsumoto
 • Harumi Shiraishi
 • Ayako Hirano
 • Sumie Sugai
 • Hineno Sugai
 • Yukiko Totani
 • Yo Hasegawa
 • Mitsuhiro Okazaki
 • Nobumitsu Miyajima
 • Naoyuki Tomomatu
 • Yu Nakamoto
 • Yoshinari Dohi
 • Katsumi Sasaki
 • John Williams
 • Ruth Jäschke
 • Takahiro Ishihara
 • Daisuke Yamauchi
 • Yasushi Koshizaka
 • Toshinari Yonishi
 • Shinichi Ono
 • Anna Marukova
 • Takuya Fukushima
 • Michihito Fujii
 • Junichi Yamamoto
 • Takashi Hirose
 • Kiyoto Naruse
 • Akira Yuasa
 • Chihiro Shibata
 • Midori Inoue
 • Shingo Kanemoto
 • Shijimi
 • Koji Onoguchi
 • Hiroki Yamaguchi
 • Tomoe Ishii
 • Hiroyuki Hanakame
 • Mami Furukawa
 • Daniel Otto
 • Fuyuko Miwa
 • Thorsten Peters
 • Kaho Nakane
 • Momoko Nakamura
 • Steve Aquilina
 • Konomi Sasaki
 • Yuki Hatayama
 • Kiyoto Naruse
 • Christopher Sand-Iversen
 • Sennosuke Okumura
 • Hiroyuki Hata
 • Verena Zielmann
 • Maki Shimizu
 • Aylin Hoffmann
 • Akiko Uchida
 • Shinji Sakoda
 • Yuki Oguriyama
 • Joe Tanaka
 • Momoko Nakamura
 • Thomas Domroeß - Aikido Kontor Hamburg
 • Ingo von Ameln - Choya
 • Britta Lecloux, Lennart Raddatz, Carsten Schmoll (- Schenke
 • Olympus Europa
 • Melanie Uhl, Kinuko Grosse - Toyota
 • Julia Dautel - Kulturbehörde
 • Fumie Maruyama, Udo Cordes - Japanisches Generalkonsulat Hamburg
 • Thomas Golk - Japanisches Kulturinstitut
 • Bernd Ostendorf - Behörde für Wirtschaft
 • Bettina Müller - Casio
 • Laura Roosenboom, Mariko Schmitz - Toshiko Arts

Do you want to support us

Donate or participate